متخصصین ایرانی

ابراهیمی لامع - بهروز

کد متخصص IV-PO-I1-043
محل فعالیت اول مرکز تحقیقات و آموزش شرکت راه آهن
احراری فرد سراب - حمید رضا

کد متخصص IV-PO-I1-042
محل فعالیت اول دانش پژوهان هنگام
افشاری - مریم

کد متخصص IV-PO-I1-039
محل فعالیت اول li
محل فعالیت دوم مهندسین مشاور طرح راه ابریشم
امامی - کامران

کد متخصص IV-PO-I1-09
محل فعالیت اول مهندسین مشاور کریت کارآ
امیری - عاطفه

کد متخصص IV-PO-I1-040
محل فعالیت اول سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
اکبری - علیرضا

کد متخصص IV-PO-I1-047
محل فعالیت اول وزارت نفت
محل فعالیت دوم گروه بین المللی پیشگامان توسعه
اکرمی - سعید

کد متخصص IV-PO-I1-055
محل فعالیت اول شرکت مشاوره مدیریت مپنا
ایزدپناه - طاهر

کد متخصص IV-PO-I1-36
محل فعالیت اول شرکت راه و ساختمان (مولوی)
محل فعالیت دوم شرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
بروجردی - محمد

کد متخصص IV-PO-I1-022
محل فعالیت اول مهندسین مشاور پرداد ویستا
محل فعالیت دوم شرکت بلند پایگان
بروجردی - مصطفی

کد متخصص IV-PO-I1-23
محل فعالیت اول مهندسین مشاور کریت پایا پارسیان
محل فعالیت دوم شورای اسلامی شهر تهران
بیرقی - حمید

کد متخصص IV-PO-I1-30
محل فعالیت اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
تفضلی - مهدی

کد متخصص IV-PO-I1-01
محل فعالیت اول بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
جبل عاملی - محمد سعید

کد متخصص IV-PO-I1-10
محل فعالیت اول دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفرپور - امیر

کد متخصص IV-PO-I1-16
محل فعالیت اول وزارت کشور
محل فعالیت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال زاده فرد - علی اصغر

کد متخصص IV-PO-I1-04
محل فعالیت اول مهندسی مشاور مهاب قدس
محل فعالیت دوم انجمن مهندسی ارزش ایران
جلیلی - محمد هادی

کد متخصص IV-PO-I1-048
محل فعالیت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
جناب - کامران

کد متخصص IV-PO-I1-13
محل فعالیت اول شرکت بهرورز سیستم
محل فعالیت دوم شرکت تعاونی انجمن مشاوران مدیریت ایران
جهدی - نیما

کد متخصص IV-PO-I1-20
محل فعالیت اول کیمیا خرد پارس
ربانی - مسعود

کد متخصص IV-PO-I1-03
محل فعالیت اول دانشگاه تهران
محل فعالیت دوم مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران
رحمانیان - داود

کد متخصص IV-PO-I1-24
محل فعالیت اول شرکت مهاب قدس
محل فعالیت دوم انجمن مهندسی ارزش ایران

Search Directory

Copyright © 2017. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com